22 de agosto de 2017

Federación Taurina Vallisoletana - Eugenio Gómez García [Pasodoble]